UCHWAŁA NR XXVII/223/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/223/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.