UCHWAŁA NR XXVII/222/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/222/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Budzyń.