Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu