Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji