Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu