Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu