Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Budzyń