Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 26 maja 2017 r.