UCHWAŁA NR XXVI/218/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/218/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 r.