UCHWAŁA NR XXVI/214/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/214/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.