Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania pn.: Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń