Budowa fermy drobiu planowana do realizacji w miejscowości Nowa Wieś Wyszyńska, gmina Budzyń, na działce o nr ewid. 61/3