Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 16 lutego 2017 r.