Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2017 r.