UCHWAŁA NR XXV/212/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/212/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.