UCHWAŁA NR XXV/208/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/208/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.