Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Instytucji Kultury.