Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.