Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 MARCA 2017 ROKU.


 

zmieniające Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice