Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 LUTEGO 2017 ROKU.


 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Budzyń.