Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzyniu (ul. Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)