UCHWAŁA NR XXIV/204/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/204/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.