UCHWAŁA NR XXIV/198/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/198/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2017 roku.