Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Budzyń.