Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r.