Rozbudowa Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Ostrówki, gmina Budzyń, na działce o nr ewid. 45/12