Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 21 listopada 2016 r.