Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 13 grudnia 2016 r.