Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny dz. 62 i 70

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki: