Adaptacja budynków inwentarskich na potrzeby chlewni tuczników wraz ze zbiornikami na gnojowice oraz silosami na paszę zlokalizowanymi na działce nr ewid. 11/28 obręb Brzekiniec, m.Brzekiniec