Budowa budynków inwentarskiego - chlewni dla warchlaków i tuczników w maksymalnej obsadzie 205,80 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1580 m3 oraz posadowienie dwóch silosów na