Postanowienie nr 47/2016 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Budzyń.