Zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy - Przetarg II

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej