Protokół z XX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 20 października 2016 r.