Zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy

Informacja o unieważnieniu przetargu