Budowa zbiorników ziemnych dla magazynowania wody do nawadniania pól uprawnych dz. geodezyjna nr 131/1