Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 8 września 2016 r.