Ferma Drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Nowa Wieś Wyszyńska, gmina Budzyń, na działce o nr ewid. 61/3

Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2016r. - strona 1