Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 10 sierpnia 2016 r.