Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2016 r.