II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o wynikach przetargu