Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy

Ogłoszenie o wynikach przetargu