Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie

Obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2016r. - strona 1 Obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2016r. - strona 2