Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu