Przebudowa dróg gminnych w Wyszynach ( I et.) i budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzyniu

Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 2