I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: Budzyń, ul. Rynkowa

Ogłoszenie o wynikach przetargu