Informacja za I kwartał 2016 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń