Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015: