Zarządzenie Nr 1062/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1062/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.