Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanych w sołectwach: Podstolice i Sokołowo Budzyńskie

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2014r. - strona 1 Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2014r. - strona 2